Sako Shooting Center Lappeenranta
Sako Shooting Center Lappeenranta

SISÄAMPUMARATA & ERÄKAUPPA

SISÄAMPUMARATA & ERÄKAUPPA

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yhteystiedot: Metsästys ja Karting Paratiisi Oy (aputoiminimi Sako Shooting Center)
Tuomikatu 23
53850 Lappeenranta

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Matti Myllynen
Sähköposti:

3. REKISTERIN NIMI

Sako Shooting Center –sisäampumaradan käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Varauskalenterin toiminta sekä käyttäjätietojen tallennus, käyttäessään varauskalenteripalvelua käyttäjä hyväksyy samalla tietojensa tallennuksen.
Nettikaupan osalta tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan tilaaman tuotteen toimittaminen asiakkaalle.
Mahdollisten ampumatarvikkeiden ostoista tallennetaan lisäksi ampuma-aselain ja ampuma-asetuksen määräämät tiedot viranomaisvalvontaa varten.
Kerättyjen tietojen avulla voidaan kohdentaa erilaisia kanta-alennuksia ja markkinointia asiakkaille. Lisäksi kerätyt tiedot auttavat mahdollisten takuuasioiden selvittämisessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot käyttäjästä:
- Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Varausajankohdat
- Tiedot ostetuista tuotteista
- Laskutusasiakkaista kerätään laskutusta varten tarpeelliset tiedot
- Ampumatarvikkeiden ostoista lisäksi ampuma-aselain ja ampuma-aseasetuksen määräämät tiedot (tiedot aseen hallussapitoluvasta)

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat järjestelmän käytön yhteydessä sekä käyttäjäsuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista. Tietoja ei siten myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Viranomaisten tekemää ampuma-aselain ja ampuma-aseasetuksen tarkoittamaa valvontaa varten tietoja luovutetaan siihen oikeutetuille viranomaisille.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.
Viranomaisten tekemää ampuma-asevalvontaa varten kerättyjä tietoja säilytetään voimassa olevien määräysten mukaisesti.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Sako Shooting Center

Tuomikatu 23

53850 Lappeenranta

www.shootingcenter.fi

Email:

Puh: +358 40 560 1105

Kaakon Nettipalvelu Oy

Ylös