Sako Shooting Center Lappeenranta
Sako Shooting Center Lappeenranta

SISÄAMPUMARATA & ERÄKAUPPA

SISÄAMPUMARATA & ERÄKAUPPA

Turvaohjeet

 

Sisäampumaradan järjestyssäännöt: turvallisuusohjeet radan käyttäjille

 1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava radan käytöstä ja siellä oleskelusta annettuja ohjeita sekä huolehdittava siitä, että ei toiminnallaan vaaranna yleistä turvallisuutta, aiheuta häiriöitä tai tuota vahinkoa toisille radalla liikkuville tai radalle.
 2. Ammunnan valvojat huolehtivat yleistä järjestyksestä radalla.
 3. Ammunnan valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä, vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 4. Ampuma-alueella saa olla vain ammunnan valvojan luvalla. Ampuma-alueen ovi pidetään lukittuna.
 5. Ampumatilanteissa on ehdoton 0-promilleraja.
  Ammunnan valvojan velvollisuus on estää ampuminen henkilöltä, jonka hän epäilee olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Ammunnan valvojalla oikeus puhalluttaa tai testata ampujat.
 6. Radalla saa ampua vain Suomessa sallituilla ase- ja patruunatyypeillä (käytännössä metsästyskaliiberin kivääriaseet 22 cal –  375 H&H, kertalaukeavalla ja itselataavalla kertatuliaseella (puoliautomaatti) vain kertatulta ja patruunoina normaalit metsästys- ja kilpailupatruunat tai radalla olevilla, lainattavilla kivääri-, pistooli- ja revolveriaseilla. Omien aseiden käyttäjiltä edellytetään voimassa olevaa hallussapitolupaa, minkä ammunnan valvoja tarkistaa.
 7. Ammunnan valvoja tarkastaa aseet ja luvat ennen rata-alueelle siirtymistä.
 8. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan suojuksessa. Aseen saa ladata vasta ampumapaikalla ammunnan valvojan luvalla.
 9. Toisen aseeseen koskeminen ilman lupaa on kielletty.
 10. Aseen tulee aina, tyhjänäkin olla suunnattuna vain näyttötaulua kohden.
 11. Omalla ampumapaikalla on pysyttävä. Ampumalinjan etupuolelle (ampumapöydän etupuoli, merkitty myös lattiaan) saa mennä vain ammunnan valvojan erityisellä luvalla ja vain silloin, kun muut radalla olevat ampujat ovat laskeneet aseensa ampumapöydälle ja ottaneet patruunat pois niistä.
 12. Radalla on käytettävä joko omia tai radan kuulosuojaimia. Suojalasien käyttöä suositellaan. Suojalaseja ja kuulosuojaimia voi lainata myös radalta.
 13. Ammunta on keskeytettävä heti, jos
  • ammunnan valvoja niin määrää.
  • ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä.
  • ampumaradalla syttyy tulipalo.
  • syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe. Vaaran huomannut on velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on välittömästi keskeytettävä.
 14. Ampuma-alueen seiniin, kattoon tai lattiaan ammutusta harhalaukauksesta veloitamme 50 euroa. Älä hosu aseen kanssa!
 15. Varmista, että aseesi on lataamaton, kun päätät ammunnan. Ammunnan valvoja tarkastaa aseet ennen kun poistut ampuma-alueelta!
 16. Omat aseet tuodaan ampumaradalle ja pois sieltä ampumaradan eteisen ulko-oven kautta. Aseita ei säilytetä anniskelualueella.

Sako Shooting Centerin ampumaratavastaava:
Matti Myllynen
Puhelin: +358 40 5081 693
Sähköposti:

Sako Shooting Center

Tuomikatu 23

53850 Lappeenranta

www.shootingcenter.fi

Email:

Puh: +358 40 560 1105

Kaakon Nettipalvelu Oy

Ylös